Marmota
N o r w e g i a n   E y e
Photography By Larry Kjorvestad